Presentatie ‘Op weg naar een zelfvoorzienend eiland’

Geplaatst op 12 september 2019 |

Tijdens de 16e themamiddag van kennis- en netwerkgroep Smart Energy NL hield Martijn Kleverlaan een presentatie over Duurzaam Ameland. Ongeveer 80 professionals uit de wereld van duurzame energie en netwerken bleken zeer geïnteresseerd in de Amelandse duurzaamheidsambitie. De themamiddag vond plaats in het LEF Future Centre van Rijkswaterstaat in Utrecht. Rijkswaterstaat was ook een van de inleiders en vertelede over de eigen duurzaamheidsambitie.

Martijn gaf een overzicht van de ontwikkeling van de duurzame projecten op Ameland en de betrokkenheid van de convenantpartners. Hij liet zien hoe projecten op het gebied van energietransitie niet alleen steeds groter worden, maar ook steeds meer geïntegreerd raken. De aanpak van de energietransitie op het eiland wordt meer en meer een systeemaanpak. Kenmerkend is bovendien de participatie van burgers en lokale ondernemers. De belangrijkste les van Ameland is dat je energietransitie samen moet doen, concludeerde Martijn. Het eiland kan in veel opzichten model staan voor een groot deel van het Nederlandse vasteland.

Presentatie Martijn Kleverlaan

Martijn Kleverlaan is voorzitter van de projectgroep van het Convenant Duurzaam Ameland. Smart Energy NL stimuleert kennisdeling over de energietransitie en bevordert samenwerking tussen partijen.  De groep telt ruim 2000 leden. Zij zijn onder andere werkzaam bij (lokale) overheden, energiebedrijven, onderwijsinstellingen, netbeheerders, ontwikkelaars, adviesbureaus en installateurs. www.smartenergynl.nl