Warning: A non-numeric value encountered in /home/customer/www/duurzaamameland.nl/public_html/wp-content/themes/duurzaamameland/content-blok-page.php on line 20

Duurzaam Ameland is een samenwerkingsverband van gemeente Ameland, Eneco, GasTerra,

NAM, Signify, Liander, TNO en Hanzehogeschool Groningen/EnTranCe

Doel: samenwerken aan en experimenteren met innovaties op (duurzaam) energiegebied.


Gemeente-Ameland

Gemeente Ameland

De gemeente Ameland wil met Duurzaam Ameland bereiken dat het eiland zo veel mogelijk op een duurzame manier in zijn energiebehoefte kan voorzien én daarbij 15 tot 20 jaar voorop loopt in de energietransitie. Het eiland vormt als afgegrensd gebied een prachtige omgeving om slimme combinaties van nieuwe technieken en systemen te testen. Omdat het een eiland is, kun je goed zien en meten wat duurzame technieken opleveren. De gemeente Ameland is initiatiefnemer van Duurzaam Ameland, aanjager in de samenwerking en investeert in menskracht en financiële middelen om de ambitie te realiseren.

Lees meer


partner-eneco

Is het geen mooie gedachte als wij in de toekomst allemaal beschikken over duurzame energie? Daarom zoekt Eneco samen met klanten en partners naar energieoplossingen en slimme innovaties zodat groene energie gerealiseerd wordt, zoals bij Duurzaam Ameland.

Lees meer


partner-gasterra

GasTerra wil met aardgas en groen gas de transitie naar een duurzame energievoorziening faciliteren. Daarbij past GasTerra gas op maat toe, dat wil zeggen op plaatsen waar duurzame energie nog niet (volledig) kan zorgen voor een betrouwbare energievoorziening.

Lees meer


partner-nam

Producent van aardgas en aardolie. Informatie over de NAM en de rol van aardgas in Nederland.

Lees meer


Signify (voorheen Philips Lighting) wil de kwaliteit van het leven van mensen verbeteren met duurzame, connected verlichtingssystemen, het minimaliseren van CO2-uitstoot en verspilling van grondstoffen.

Lees meer


Liander is netbeheerder van het elektriciteitsnet op Ameland. Wij hebben de taak om te zorgen dat iedereen onder gelijke condities toegang heeft tot betrouwbare, betaalbare en duurzame stroom op het eiland. Daarnaast wil we onze klanten op Ameland ondersteunen in het realiseren van hun duurzaamheidsdoelstellingen. Daarom helpen we klanten actief bij het maken van hun eigen afwegingen en bij het overschakelen naar duurzame vormen van energie.

Lees meer


Het is veruit de grootste uitdaging wereldwijd de komende decennia: de transitie van een op fossiele brandstoffen gebaseerd energiesysteem naar duurzame alternatieven. TNO heeft de ambitie om met innovaties, zowel technisch als niet-technisch, de transitie naar een volledig duurzame energievoorziening te versnellen.

Lees meer


Hanzehogeschool Groningen/EnTranCe wil energietransitie versnellen en bouwen aan de energievoorziening van morgen. We doen dit onder meer door in onderwijs, onderzoek en innovatieprojecten samen met onderzoekers, studenten, bedrijven, overheden en publiek kennis en toepassingen te ontwikkelen om het energiesysteem te verduurzamen.

Lees meer


De Amelander Energie Coöperatie (AEC) heeft veel ervaring met duurzame energie. AEC ondersteunt de doelstellingen van Duurzaam Ameland en is als lokale partij nauw betrokken bij de projecten van Duurzaam Ameland.

Lees meer