• Nederlands
  • English
  • Deutsch
Wat kan ik doen aan mijn hoge energierekening?

Een open deur: zo weinig mogelijk energie gebruiken. En inderdaad, dat is nog niet zo eenvoudig. Maar door eenvoudige (en vaak goedkope) energiebesparende maatregelen (eenvoudige isolatie, korter te douchen, apparatuur uitzetten die u niet gebruikt, zuinige elektrische apparaten kiezen) kunt u op korte termijn uw energiekosten proberen te drukken. Op langere termijn kunt u nadenken over verdere isolatie van uw huis, zonnepanelen en zonnecollectoren. Daarvoor kunt u advies inwinnen bij het Duurzaam Bouwloket, bij uw installateur of bij de gemeente.

Wanneer gaan we echt van het aardgas af?

De Rijksoverheid heeft bepaald dat Nederland in 2050 zonder aardgas moet kunnen. Voor Ameland ligt die datum op 2035.

Wat zijn de alternatieven voor verwarmen met aardgas?

Het meest voor de hand liggende alternatief is een warmtepomp, maar als iedereen een warmtepomp neemt, komt het elektriciteitsnet in de problemen. Daarom kijken we ook naar warmtenetten of de inzet van groen gas of waterstof.

  • Warmtepompen zijn er in veel varianten. Welke het beste bij uw woning past en aan welke technische eisen uw woning dan moet voldoen, kunt u samen met een expert bepalen.
  • De haalbaarheid van warmtenetten wordt nog onderzocht. Als daar meer over bekend is, kunnen eilanders aangeven of ze deze optie interessant vinden.
  • Dat geldt ook voor de optie met groen gas of waterstof. Op dit moment zijn die duurzame gassen niet beschikbaar. Onderzocht wordt nog of ze voor Ameland interessant zijn. Ook daarover kunnen eilanders meepraten als er meer bekend is.
Is het verstandig om nu al een warmtepomp te nemen?

Dat is niet met zekerheid te zeggen. Heeft u een (zeer) goed geïsoleerd huis met vloerverwarming en geschikte radiatoren, dan is de keuze voor een warmtepomp zeker niet ónverstandig. Is uw huis niet zonder meer geschikt, dan is het verstandig om eerst de isolatie verder aan te pakken. In de tussentijd wordt er dan ook meer bekend over de haalbaarheid van warmtenetten en groen gas of waterstof, de alternatieven voor een warmtepomp. De verwachting is dat we daar in de loop van 2023 goede informatie over hebben.

Wat voor warmtepomp moet ik kiezen?

De keuze voor een bepaald type warmtepomp hangt helemaal af van uw eigen wensen en van de situatie in uw woning. De warmtevraag is maatgevend, maar ook de kwaliteit van de isolatie van uw woning. Een goede keuze maakt u het beste samen met een energie-adviseur, die eerst uw woning en uw energiegebruik goed in kaart zal brengen.

Komt er op Ameland een warmtenet?

Dat valt nu helaas nog niet te zeggen. Een warmtenet kan interessant zijn, maar we weten nog niet of het op Ameland haalbaar is. De gemeente laat de voor- en nadelen van warmtenetten nu grondig onderzoeken. Daarna zal er uitgebreid met de Amelanders over worden gesproken.

Mijn ketel is aan vervanging toe. Wat nu?

Vraag een installateur om advies. Is uw ketel niet te repareren, dan kunt u kiezen tussen een nieuwe (gasgestookte) ketel, een hybride warmtepomp of een all -electric warmtepomp. Wat het verstandigste is, hangt af van uw situatie. Als uw woning (erg) goed geïsoleerd is en vloerverwarming heeft en geschikte radiatoren, dan is een all-electric warmtepomp misschien interessant. Is uw woning nog niet optimaal geïsoleerd, dan ligt een hybride warmtepomp meer voor de hand. Als u wilt wachten tot u meer weet over de warmte-opties in uw buurt, onderzoek dan of u een nieuwe ketel kunt huren of leasen.

Kan ik mijn huis verwarmen met een elektrische kachel?

Dat kan, maar het is meestal niet verstandig. Met een elektrische kachel of een elektrische ketel verbruikt u geen aardgas, maar u krijgt er een forse elektriciteitsrekening voor terug. Bovendien wordt het elektriciteitsnet in uw buurt zwaar belast. Een elektrisch infraroodpaneel kan wel een verstandige keus zijn als u een bepaalde plek in huis wilt verwarmen. Wilt u meerdere vertrekken of uw hele huis verwarmen, dan lijkt een warmtepomp een betere keuze. Die gebruikt véél minder elektriciteit voor dezelfde hoeveelheid warmte. Uw woning moet er wel geschikt voor zijn.

Kun je zonnepanelen nemen om je huis te verwarmen?

Met zonnepanelen kunt u een (groot) deel van uw huidige elektriciteitsverbruik zelf opwekken. Maar voor verwarming en warm water gebruikt een gemiddeld huishouden drie tot vijf keer zoveel energie. Er zijn voor verwarming dus veel meer zonnepanelen nodig dan er op een gemiddeld dak passen. Bovendien leveren de zonnepanelen energie als er weinig warmtevraag en omgekeerd. Het elektriciteitsnet moet dat allemaal opvangen.

Waar moet ik op letten als ik iets nieuws ga bouwen?

Zorg ervoor dat uw gebouw optimaal op de zon gericht staat. Met een slim ontwerp kan een gebouw in de winter maximaal gebruikmaken van de gratis warmte van de zon terwijl die warmte in de zomer juist wordt tegengehouden. Daarnaast kunt u denken aan de best mogelijke isolatie, voldoende ruimte voor de toekomstige verwarmingsinstallatie en voor energieopslag (met accu’s of warmwaterbuffers). Verder is een grijswatercircuit te overwegen en kunt u het nieuwe pand zoveel mogelijk circulair bouwen (demontabel en herbruikbaar).

Waar moet ik op letten als ik ga verbouwen?

Een verbouwing is vaak het beste moment om uw woning ook goed te verduurzamen. Isolatiemaatregelen zijn relatief goedkoop als de woning wordt verbouwd. Kijk daarbij niet alleen naar het nieuwe gedeelte (zoals een aanbouw), maar ook naar het deel dat niet wordt verbouwd. Zo voorkomt u grote isolatie-verschillen binnen uw verbouwde woning.

Waar vind ik meer informatie?

Veel informatie over het verduurzamen van uw woning of bedrijf kunt u vinden op Duurzaam Bouwloket. Ook op de site van MilieuCentraal vindt u betrouwbare informatie en goede ideeën. Woont u op Ameland en heeft u specifieke technische vragen? Deze kunt u per mail stellen aan Erwin de Boer van gemeente Ameland.

Wat houdt Duurzaam Ameland in?

Duurzaam Ameland is een samenwerkingsverband van overheden, bedrijven en instellingen die Ameland ondersteunen bij de verduurzaming van het eiland in welke vorm dan ook.

Wie werken er mee met Duurzaam Ameland?

In Duurzaam Ameland werkt de gemeente Ameland samen met GasTerra, NAM, Liander, TNO, EnTranCe Hanzehogeschool Groningen) en de Amelander Energie Coöperatie (AEC). Ook andere bedrijven, instellingen en organisaties zijn bij de projecten van het convenant betrokken en werken constructief mee. Daarnaast is er op het gebied van duurzame energie  samenwerking met  de Waddencampus, met Amelander ondernemers en met bijvoorbeeld de dorpsbelangen.

Hoe lang bestaat Duurzaam Ameland al?

Duurzaam Ameland is gestart in 2007 met een aantal interessante experimenten. Inmiddels zijn de projecten steeds groter geworden. Zo laat Ameland zien dat de energietransitie haalbaar is. .

© 2023