• Nederlands
  • English
  • Deutsch

Projecten uit de beginjaren van Duurzaam Ameland

Waterstof in het aardgasnet

Een van de eerste projecten van het samenwerkingsverband Duurzaam Ameland was een proef met het bijmengen van duurzaam geproduceerd waterstof in het aardgasnet. Tot die tijd was dat namelijk nog niet toegestaan. In de Amelandse proefopstelling onderzochten GasTerra, Stedin en Eneco wat de effecten zijn van het bijmengen. Daarvoor werd een apart stukje gasnet aangelegd. Veertien woningen gebruikten jarenlang een mengsel van waterstof en aardgas. De conclusie: bijmengen tot twintig procent is voor gebruikers, apparaten en leidingen geen enkel probleem. Het experiment trok veel internationale belangstelling. Het is intussen afgerond.

Buwbord project waterstof in aardgas

 

Duurzaam OV

Een ander vroeg project was de bouw van een aardgastankstation, waardoor de OV-bussen op het eiland konden overschakelen op aardgas in plaats van dieselolie. Het voordeel van rijden op aardgas was een veel langere uitstoot van CO2, fijnstof en stikstofoxiden. Tien jaar later, in 2017, werden de aardgasbussen vervangen door volledig elektrische bussen (foto). Die worden opgeladen met groene stroom en rijden dus echt klimaatneutraal.

 

Warmtekrachtkoppeling

Elektriciteit produceren in een grote centrale heeft (naast de uitstoot van de centrale) nog twee nadelen: de stroom moet vaak een lange reis afleggen naar de gebruiker en de warmte die in de centrale ontstaat gaat meestal verloren. Eigenlijk is het slimmer om elektriciteit te produceren op de plaats waar je de warmte nuttig kunt gebruiken. Dat is het principe van ‘warmtekrachtkoppeling’. De techniek – een gasmotor met een dynamo – is betrouwbaar, efficiënt en kleinschalig. In het kader van Duurzaam Ameland kregen de zwembaden op de vakantieparken Boomhiemke en Klein Vaarwater een eigen gasgestookte warmte-krachtinstallatie. Destijds was dat vooruitstrevend, maar intussen kijken we al naar écht duurzame alternatieven.

 

Warmtepompen op (groen) gas

Een warmtepomp maakt gebruik van warmte die overal gratis aanwezig is: in de buitenlucht of in de grond bijvoorbeeld. Met wat extra energie wordt die warmte op een hogere temperatuur gebracht, zodat er gebouwen mee verwarmd kunnen worden. Veel warmtepompen worden elektrisch aangedreven, maar het kan ook met aardgas of groen gas. Het voordeel van gaswarmtepompen is dat ze het elektriciteitsnet niet belasten en toch veel warmte kunnen leveren. Het markante Natuurcentrum op Ameland kreeg bij de bouw twee innovatieve gaswarmtepompen. In de toekomst zal aardgas waarschijnlijk worden vervangen door groen gas. Tegenwoordig wordt de techniek niet vaak meer toegepast.

Andere projecten

Zonnepark Ameland

Zonnepark Ameland was bij de opening in 2017 een tijd lang het grootste zonnepark van Nederland. Ten noorden van Ballum,...

Lees meer

Energiepark Ballumerbocht

Na de eerste succesvolle productiejaren van Zonnepark Ameland gingen stemmen op om nóg zo’n zonnepark te realiseren. Maar het aansluiten van...

Lees meer

EnergieNet Ameland

Ameland werkt samen met inwoners, bedrijven en lokale partijen aan een innovatief energienet. Zo’n netwerk is nodig om op elk...

Lees meer

Getijdenenergie met de Tidal Kite

Ameland heeft al langer de wens om energie op te wekken uit de beweging van het getij (eb en vloed)....

Lees meer

Transitievisie Warmte en de warmtescans

Woningen verwarmen zonder aardgas. Dat is op dit moment de grootste energie-uitdaging van Nederland. Alle gemeenten in Nederland moesten eind...

Lees meer

130 Hybride warmtepompen

Een warmtepomp maakt het mogelijk om een woning duurzaam te verwarmen. Het is een duurzaam alternatief voor een gasgestookte cv-ketel....

Lees meer

Elektrificatie productielocaties NAM

Sinds de jaren tachtig produceert de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) aardgas bij Ameland. De productielocaties (twee platforms in zee en één...

Lees meer

Duurzame verlichting

Nachtelijk kunstlicht kan de natuur behoorlijk in de war schoppen. Trekvogels raken door lichtvervuiling uit de koers, nachtdieren op het...

Lees meer
© 2023