Monumenten verstandig verduurzamen

Geplaatst op 1 mei 2021 |

Het project ‘Erfgoed geeft Ameland Energie’ is eind april 2021 afgerond met een onderzoeksrapport en een handleiding voor eigenaren van monumentale gebouwen op Ameland. In het project werkten Kenniscentrum Noorderruimte (Hanzehogeschool) en ingenieursbureau Dijkoraad samen met de gemeente om de mogelijkheden in kaart te brengen voor het verduurzamen van monumentale panden op het eiland.

Behalve een onderzoeksrapport heeft het project ook een handzame folder opgeleverd die eigenaren van monumentale panden houvast geeft bij het in kaart brengen van hun mogelijkheden. De folder ‘Mijn Amelander Erfgoedmap’ beschrijft een eenvoudig stappenplan waarin de eigenaar de bouwhistorie van het pand zo goed mogelijk in kaart brengt, maar ook zijn of haar eigen wensen op het gebied van energiebesparing en verduurzaming. Op basis van zo’n inventarisatie kan de eigenaar dan verantwoorde keuzes maken om de woning te verduurzamen.

Ameland telt meer dan honderd gebouwen die door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn aangemerkt als monumentaal of waardevol. Daarnaast zijn er nog bijna 200 gemeentelijke monumenten en panden die in het bestemmingsplan ‘karakteristiek’ worden genoemd. Het verduurzamen van monumentale panden is soms complexer dan het verduurzamen van een gewoon woonhuis. Dat komt enerzijds door bouwtechnische beperkingen (isolatie is vaak maar gedeeltelijk mogelijk) en anderzijds doordat het uiterlijk van beschermde gebouwen vaak niet veranderd mag worden. Het onderzoek laat zien dat er desondanks vaak goede mogelijkheden zijn om monumenten duurzamer te maken.

Download hier de folder ‘Mijn Amelander Erfgoedmap’