Liander werkt aan wadkabels Ameland

Geplaatst op 25 november 2020 |

Rond deze tijd start netbeheerder Liander met devergunningprocedure voor het aanleggen van twee extra elektriciteitskabels tussenAmeland en het vasteland. Daardoor kan meer elektriciteit getransporteerdworden van en naar het eiland. Dat is nodig omdat er met de komst van ZonneparkAmeland, de Tidal Kite en andere duurzame ontwikkelingen een steeds groterberoep wordt gedaan op het elektriciteitsnet.

Op heel veel plaatsen in Nederland zijn de netbeheerdersbezig met de verzwaring van het elektriciteitsnet. Dit is enerzijds nodig omdatwe steeds meer stroom gebruiken en anderzijds  om de grote hoeveelheden groene stroom dieworden opgewekt te kunnen transporteren. Op de Waddeneilanden is de verzwaringvan het net een extra uitdagend klus omdat er nieuwe kabels door de Waddenzeegetrokken moeten worden. De Waddenzee is een waardevol en kwetsbaarnatuurgebied en staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO.

Liander is daarom al sinds begin 2019 bezig met devoorbereiding van dit project. Dat gebeurt in nauw overleg met overheden,(natuur)deskundigen, terreinbeheerders, wadloopgidsen en grondeigenaren. Ookheeft de netbeheerder allerlei onderzoeken laten doen, die helpen om bij hetaanleggen van de kabels de waarden van het gebied zo min mogelijk te verstoren.

De komende maanden werkt Liander aan de voorbereidingen, devergunningen en de aanbesteding van het werk. De werkzaamheden zelf gaan waarschijnlijkna de zomer van 2021 van start. Liander houdt vanaf mei de eilanders doormiddel van een nieuwsbrief op de hoogte.

Heeft u vragen of ideeën over de aanleg van de wadkabel? Stuur dan een e-mail naar Liander (ameland@liander.nl) of neem contact op per telefoon (088-542 64 44). Er is ook een speciale projectwebsite over de wadkabel: www.liander.nl/ameland.

Werk aan tracé elektriciteitskabel Ameland in de jaren zeventig
Werk aan het tracé van de oude elektriciteitskabel in de jaren zeventig van de vorige eeuw (bron: Liander)