Liander maakt ruimte voor duurzame opwek Ameland

Geplaatst op 8 mei 2019 |

Er komen twee extra elektriciteitskabels tussen het vasteland en Ameland. De extra capaciteit geeft ruimte aan nieuwe en bestaande duurzame plannen op Ameland. Netbeheerder Liander verwacht dat de nieuwe verbindingen eind 2021 in gebruik worden genomen.

Het is algemeen bekend dat Ameland flink aan de weg timmert met duurzame energie. Er is al enkele jaren een groot zonnepark in bedrijf en er zijn plannen voor een tweede zonnepark en een biovergister. Bedrijven, bewoners en gemeenten werken onder de vlag van Duurzaam Ameland samen aan nieuwe projecten om het eiland verder te verduurzamen. Steeds meer inwoners gaan over tot het installeren van zonnepanelen en warmtepompen. Bovendien heeft de NAM stappen gezet om de productieprocessen op en rond het eiland te verduurzamen; het bedrijf wil hierbij gebruik gaan maken van duurzame elektriciteit.

Ruimte voor duurzame initiatieven
Voor al deze ontwikkelingen is de capaciteit van de huidige kabels die Ameland verbinden met het vasteland op termijn niet toereikend.  Liander gaat daarom de komende jaren de bestaande elektriciteitsverbindingen door de Waddenzee uitbreiden met twee nieuwe kabels. Zo kan het netwerk aan de sterk groeiende vraag naar capaciteit voldoen en ontstaat ruimte voor nieuwe duurzame initiatieven. De netverzwaring is dan ook onlosmakelijk verbonden met de energietransitie. De nieuwe kabels komen te liggen tussen het schakelstation in Holwerd en een nieuw te bouwen verdeelstation op Ameland aan de Oude Grazingweg ten oosten van Buren.

In gesprek met de omgeving
Liander is gestart met het uitwerken van een plan. Samen met een aantal belangrijke omgevingspartijen wordt gezocht naar een tracé en uitvoeringswijze die recht doen aan de bijzondere waarden in het Waddengebied. Naar verwachting starten de uitvoeringswerkzaamheden in de loop van 2020 en is de verbinding eind 2021 in gebruik. Liander is momenteel al bezig om de infrastructuur op het vasteland te verzwaren, onder meer met uitbreidingen tussen Holwerd en Dokkum.