Eerste praktijkproef flexibele methode voor productie van groen gas

Geplaatst op 19 december 2018 |

Het Convenant Duurzaam Ameland gaat de plannen voor de productie van groen gas op Ameland omzetten in actie. AHPD Projects, Bareau Group, GasTerra, NAM, ASN Bank en de gemeente Ameland gaan op het eiland een volledig operationele hogedrukvergister bouwen. Daartoe tekenden de partijen op 19 december een intentieovereenkomst.

Autogenerative High Pressure Digestion (AHPD) is een innovatief proces voor de productie van groen gas, dat afrekent met de traditionele nadelen van gewone vergisting. Zo is het proces flexibel: in één installatie kan zowel rioolslib als keukenafval worden vergist. Ook is het ‘digestaat’ de reststof die vrijkomt bij de vergisting, naar verwachting lokaal bruikbaar als meststof. Daardoor is het AHPD-proces efficiënt op de schaal van de Nederlandse RWZI’s.

Artist's impression hogedrukvergisterHet plan is om op de beperkte schaal van de RWZI op Ameland het AHPD-proces in de praktijk te demonstreren. Daartoe hebben AHPD Projects, Bareau Group (eigenaar van het proces), GasTerra, NAM, ASN Bank en de gemeente Ameland vandaag een intentieovereen­komst getekend. Het is de eerste keer dat AHPD in de praktijk wordt toegepast.

In de intentieverklaring staat dat de gemeente grond beschikbaar stelt, de inzameling van horeca- en keukenafval gaat organiseren en participeert in een op te richten exploitatie­vennootschap. GasTerra tekent voor een financiële bijdrage en de marktconforme inkoop van het geproduceerde groene gas, Bareau Group stelt technologische kennis en licenties beschikbaar, NAM levert een financiële bijdrage en ASN Bank helpt bij de financiering. Het project wordt verder mogelijk gemaakt door een subsidie vanuit het Waddenfonds.

“Straks kunnen we niet alleen groen gas maken uit rioolslib”, zegt Bareau-directeur Kirsten Zagt, “maar we kunnen ook keukenafval in de reactor doen. Dat levert veel extra gas op. De opbrengst neemt nog verder toe als we waterstof aan het proces toevoegen. Groene waterstof kun je maken van duurzame elektriciteit als je daar teveel van hebt. Het gasnet wordt dan een ideale opslag voor duurzame energie.”

Op de bovenste foto: Wethouder Ellen Bruins Slot (gemeente Ameland), Flip van Koten (GasTerra), Martine Hoeksma (NAM) en Kirsten Zagt (Bareau Group/AHPD Projects).