Ameland duurzaamste gemeente van Friesland

Geplaatst op 22 november 2019 |

Ameland is de meest duurzame gemeente van Friesland. Dit blijkt uit de ‘Nationale Monitor Duurzame Gemeenten 2019’ van Telos (Tilburg University).

De top drie wordt aangevuld met de gemeenten Schiermonnikoog en Vlieland. Hekkensluiters zijn Achtkarspelen, Harlingen en Noardeast-Fryslân.

In de Nationale monitor vergelijkt Telos de duurzaamheidsprestaties van alle 355 Nederlandse gemeenten met elkaar. Om die prestaties te kunnen meten, heeft Telos een wetenschappelijk gefundeerd meetinstrument ontwikkeld. Het onderzoeksinstituut kijkt naar de samenhang in ontwikkeling van de drie p’s: people, planet en profit. Met behulp van 132 indicatoren berekent Telos een duurzaamheidsscore. Deze score geeft aan in hoeverre gemeenten er in slagen een reeks van duurzaamheidsdoelstellingen op ieder van de drie p’s te realiseren.

In Friesland heeft de gemeente Ameland de hoogste score op ‘people’ en ‘planet’. De gemeente Leeuwarden scoort het hoogst op ‘profit’. De gemeente Tytsjerksteradiel heeft haar totale duurzaamheidsscore het meest weten te verbeteren ten opzichte van vorig jaar. Kijkend naar heel Nederland, eindigt Ameland op de zesde plek.

(Bron: Leeuwarder Courant)